วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562

Devil May Cry 5 Extra Bonus & Speed Clear Times / Morrison's Letter                                                   Extra Bonus

 Extra Rank คือ เงื่อนไขพิเศษที่จะทำให้ได้ Red Orb นอกเหนือจากที่ผู้เล่นได้รับโบนัสตามปกติจากอันดับสไตล์และหลังจบภารกิจ ซึ่งเงื่อนไขของ  Extra Rank มีทั้งเป็นเรื่องทั่วไปและเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงของตัวละครแต่ละตัวจะทำได้ 


                                                 Extra Rank List

รายละเอียดเงื่อนไขการการทำ Extra Rank เพื่อให้ได้มาซึ่ง Red Orb bonuses แปลเป็นภาษาอังกฤษจาก Devil May Cry 5 Official Complete Guide ภาษาญี่ปุ่นจำนวน 15 หน้า โดย DMC5Info https://twitter.com/DMC5Info


1.1 Fight Big Orb Get / Red Orb Winner Bonus
เงื่อนไข – ต่อสู้ 1 ครั้งให้ได้ Red Orbs 15,000+ 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

2. 1 Fight Big Orb Lost / Red Orb Loser Bonus
เงื่อนไข –ใช้ Red Orbs 30,000+ ในการต่อสู้ 1 ครั้ง
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

3. 2 Simultaneous Finish / Double Death Bonus
เงื่อนไข – จัดการศัตรู 2 ตัวพร้อมกันในการโจมตีครั้งเดียว  
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100/100/150/200 Red Orbs

4. 3 Simultaneous Finish / Triple Takedown Bonus
เงื่อนไข – จัดการศัตรู 3 ตัวพร้อมกันในการโจมตีครั้งเดียว  
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 300/300/450/600 Red Orbs

5. 3 Man Meeting /Team-Up Trio Bonus
เงื่อนไข – จบ Mission 13 ภายใน 10 นาที
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 1000 Red Orbs

6. 5 Simultaneous Finish / Five Fatalities Bonus
เงื่อนไข – จัดการศัตรู 5 ตัวพร้อมกันในการโจมตีครั้งเดียว  
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 500/500/750/1000 Red Orbs

7. SSS Sin DT Transform / SSS Sin Devil Trigger Bonus
เงื่อนไข – จัดการศัตรูให้ได้ Rank Quadruple S (Dante เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 300 Red Orbs

8. Armless Finish  / Armless Victory Bonus
เงื่อนไข – จบการต่อสู้ใน 1 ที่กั้นทางโดยไม่ใช้  Devil Breaker (Nero เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 200 Red Orbs

9. Lone Fighter  / Going It Alone Bonus
เงื่อนไข – ห้ามซัมม่อน Griffon, Shadow หรือ Nightmare นานกว่า 30 วินาที(V เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

10. Unreal Impact  / Triple Impact Bonus
เงื่อนไข – ทำคอมโบการอากาศ 3 ครั้งหรือมากกว่าโดยห้ามตกพื้น (Dante เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

11. Ignition Success / Ignition Enabled Bonus
เงื่อนไข – โจมตีศัตรูด้วย Balrog จนทำให้ส่วนมือและเท้าลุกเป็นไฟ (Ignition Mode) (Dante เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

12. Wave Rider Bonus
เงื่อนไข – ใช้ Quick Play ในการเดินทางมากกว่า 10 วินาที  (V เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

13. Wall Crusher Bonus
เงื่อนไข – ใช้ Nightmare ทำลายกำแพงลับใน Mission 4,5,9 (V เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 200 Red Orbs

14. Air Walker  / Get Some Air Bonus
เงื่อนไข – ใช้เวลาในอากาศในการกระโดดมากกว่า 20 วินาที
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 300 Red Orbs

15. Air Taunt Master / Air Taunt Bonus
เงื่อนไข – ใช้ท่าเยาะเย้ย (Taunt) ศัตรูกลางอากาศ
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

16. Explosion Freak / Explosion Junkie Bonus
เงื่อนไข – ทำลายถังน้ำมันที่ระเบิดได้ในภารกิจ (M01: 2, M03: 1, M05: 3) ให้หมด
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

17. 3 Time Enemy Step / Triple Enemy Step Bonus
เงื่อนไข – ใช้ท่า Enemy Step โดดดึงศัตรูไปบนอากาศแล้วกด X เหยียบศัตรูเพื่อกระโดด 2 ชั้นอยู่กลางอากาศให้ได้ 3 ครั้งหรือมากกว่าต่อการโดด 1 ครั้ง 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 200 Red Orbs

18. Enemy Instant Death / Instant Dispatch Bonus
เงื่อนไข –กำจัดศัตรูภายในหนึ่งวินาทีหลังจากที่มันปรากฏตัว
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 300 Red Orbs

19. Enemy High Launch / Pop Fly Hitter? Bonus
เงื่อนไข – ส่งศัตรูขึ้นไปในอากาศอย่างน้อย 15 เมตร 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

20. Enemy Friendly Fire / Fiendish Friendly Fire Bonus
เงื่อนไข – ใช้การระเบิดตัวเองของศัตรูไปทำลายศัตรูตัวอื่นๆ 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

21. Enemy Researcher / Demon Reprieve Bonus
เงื่อนไข – ยอมให้ศัตรูกลับมาจากสภาพใกล้ตายของพวกมันห้าครั้งขึ้นไป (V เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

22. Empusa Escape Bonus
เงื่อนไข – ปล่อยให้ตัว Red Empusa หนีออกจากฉาก 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

23. Orb Jackpot 333 / Orb Jackpot  Bonus
เงื่อนไข – จบภารกิจด้วยคะแนนรวมของตัวเลขสามหลักสุดท้ายใน Red Orb counter ให้เหมือนกับตัวแรกที่คุณเริ่มภารกิจ
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 3000 Red Orbs

24. All Weapon Change Bonus
เงื่อนไข – สลับการใช้อาวุธทั้งหมดจนจบภารกิจ (Dante เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

25. All Style Change Bonus
เงื่อนไข – สลับการใช้ styles ทั้งหมดจนจบภารกิจ (Dante เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

26. All Balloon Break / Balloon Popper Bonus
เงื่อนไข – ทำลายลูกโป่งใน Mission 2 ทั้งหมด (Nero เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 500 Red Orbs

27. All Rounder Musketeer? Bonus
เงื่อนไข – กำจัดศัตรูด้วยการโจมตีระยะใกล้และระยะไกลในขอบเขต 40-60%
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

28. Visit All Rooms / Hotel Tour Bonus
เงื่อนไข – เข้าสำรวจทุกห้องของโรงแรมใน Mission 2 ให้หมด (Nero เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

29. Break All Legs / Break a Leg Bonus
เงื่อนไข – ทำลายส่วนขาของ Gilgameshใน Mission 6 ให้หมด (Nero เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 1000 Red Orbs

30. Car Crusher Demolition Derby Bonus
เงื่อนไข –ทำลายรถยนต์ประเภทซีดาน 10 คันที่มีอยู่ในภารกิจให้หมด
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

31. Guard Break Beginner Bonus
เงื่อนไข – ทำลายการ์ดของศัตรู 1 ครั้ง 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

32. Guard Break Master Guard Break Ace Bonus
เงื่อนไข – ทำลายการ์ดของศัตรู 10 ครั้ง 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 500 Red Orbs

33. Evasion Master / Deft Dodger Bonus
เงื่อนไข – ทำการหลบหลีกในระยะประชิด 10 ครั้งขึ้นไปในแต่ละ Mission
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 300 Red Orbs

34. Counter Hit Beginner / Parry Prince Bonus
เงื่อนไข – ทำการ Parry การโจมตีของศัตรู 1 ครั้ง  
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs


35. Counter Hit Master Parry King Bonus
เงื่อนไข – ทำการ Parry การโจมตีของศัตรู 10 ครั้ง  
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 500 Red Orbs

36. Gun Freak  / Gun Enthusiast Bonus
เงื่อนไข –กำจัด 80% ของศัตรูด้วยการโจมตีระยะไกลเท่านั้น
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

37. Quick Loss  / Hail to the King Bonus
เงื่อนไข –เอาชนะบอส Urizen ในบท prologue ภายใน 10 วินาที  (Nero เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

38. Ground Master Earthbound Bonus
เงื่อนไข – จัดการศัตรูในแต่ละฉากกั้นให้หมดโดยไม่กระโดดเลย 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 300/300/450/600 Red Orbs

39. Crush Mania Environment Wrecker Bonus
เงื่อนไข – ทำลายวัตถุที่ทำลายได้ในภารกิจสิบหรือมากกว่า
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

40. Crazy Jet Rider (Possibly Jet Gadget Groove) Bonus
เงื่อนไข – ใช้รูปแบบการโจมตีต่างๆของ Punch Line โจมตีศัตรูให้ครบทุกอย่าง (Nero เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 500 Red Orbs

41. Gate Through Gate Crasher Bonus
เงื่อนไข – ทะลุผ่านเข้าไปยังช่องวาร์ปของ Boss Malphas  (Nero เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 300 Red Orbs

42. Get Wet Bonus
เงื่อนไข – ทำให้ร่างกายเปียกน้ำ 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 50 Red Orbs

43. Co-Op Without Attacking / Going Solo Bonus
เงื่อนไข – จบ co-op mission โดยไม่โจมตีศัตรูตัวเดียวกันกับที่เพื่อนโจมตีอยู่ 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

44. Co-Op Success Good / Teamwork Bonus
เงื่อนไข – จบ co-op mission โดยการโจมตีศัตรูตัวเดียวกันกับที่เพื่อนโจมตีอยู่อย่างเดียว 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 500 Red Orbs

45.  Long-Time Co-op / Continuous Coop Bonus
เงื่อนไข –  ใน Mission 7 หรือ 13  พยายามร่วมต่อสู้กับเพื่อนที่ co-op ด้วยให้มากกว่า 1 ห้อง
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 1000  Red Orbs

46. Broken Coffin / Coffin Breaker Bonus
เงื่อนไข –  ทำลายโรงศพที่อยู่ ใน Mission 9 หรือ 15  
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100  Red Orbs

47. Continue Freak  / Continue Junkie Bonus
เงื่อนไข –  คอนทินิว  3 ครั้งขึ้นไป
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100  Red Orbs

48. Surprise Finish  / Sinful Finish Bonus
เงื่อนไข –  เอาชนะ Urizen ใน Mission 12 ในขณะที่กำลังอยู่ในร่าง Sin Devil Trigger (Dante เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 500  Red Orbs

49. Sandbag Sandbagged Bonus
เงื่อนไข – อัดศัตรูจนกระเด็น 10 ครั้งขึ้นไป
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100  Red Orbs

50. Jet Rider  / Jet Setter Bonus
เงื่อนไข – ขึ้นขี่จรวดของแขน Punch Line นาน 10 วินาทีหรือมากกว่า (Nero เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100  Red Orbs

51. Just 0 Orb Flat Broke Bonus
เงื่อนไข – ใช้ Red Orbs ทั้งหมดที่มีซื้อของในร้าน Nico ให้หมด
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100  Red Orbs

52. Just Buster Hit  / Just Buster Bonus
เงื่อนไข – ใช้ท่า Buster (กด R2) จับเวอร์จิลทุ่มในขณะที่มันกำลังบินพุ่งโจมตีเข้ามาใส่ใน Mission 20 (Nero เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 500/500/800/1000  Red Orbs

53. Sin DT Transform / Born To Be Wild? Bonus
เงื่อนไข – ใช้ร่าง Sin Devil Trigger ในการต่อสู้ห้าครั้งขึ้นไป (Dante เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100  Red Orbs

54. Super Dive Attack  / Death From Above Bonus
เงื่อนไข – โจมตีศัตรูจากด้านบนโดยใช้ระดับความสูง 10 เมตรขึ้นไป
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100  Red Orbs

55. Stylish Rider (Possibly Jet Gadget Groove) Bonus
เงื่อนไข – ใน Mission 15 ใช้การขี่จรวด Jet Gadget ของแขน Punch Line เข้าไปที่ห้องบอส 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 1500  Red Orbs

56. Keep Stylish Rank  / Consistent Style Bonus
เงื่อนไข – รักษาระดับ stylish rank ที่ได้ให้นาน 30 วินาทีขึ้นไป
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100  Red Orbs

57. Sniper Bonus
เงื่อนไข – โจมตีศัตรูจากระยะ 45 เมตรขึ้นไป
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100  Red Orbs

58. Speed Clear A Bonus
เงื่อนไข – จบ Mission ภายในเวลาที่กำหนด (หมายเหตุ: แตกต่างกันในแต่ละภารกิจ)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 500  Red Orbs

59. Speed Clear B Bonus

เงื่อนไข – จบ Mission ภายในเวลาที่กำหนด (หมายเหตุ: แตกต่างกันในแต่ละภารกิจ)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100  Red Orbs

60. Speed Clear S Bonus

เงื่อนไข – จบ Mission ภายในเวลาที่กำหนด (หมายเหตุ: แตกต่างกันในแต่ละภารกิจ)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 1000  Red Orbs

** รายละเอียดของระยะเวลาที่เป็นเงื่อนไขที่ต้องการสำหรับใช้ในเล่นแบบ Speed Clear ในระดับ Rank A , B และ S ของแต่ละ Mission ในแต่ละโหมด ** 


 แปลจาก Devil May Cry 5 Official Complete Guide ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษโดย DMC5Info https://twitter.com/DMC5Info


                               เข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ตามลิงค์ 


https://docs.google.com/document/d/1j_0hUCDwxabUbdOC40VXyVN744yz3_1q9YQUIZb-q3c/edit?fbclid=IwAR3HkknEilnCyhc1_djIXxEI7t_2pB8LO7Q5nZ6eC4fiYMr6Wr4hBOdV8-k


61. Sword Freak  / Storm of Swords Bonus
เงื่อนไข –กำจัด 80% ของศัตรูด้วยการโจมตีระยะใกล้เท่านั้น
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100  Red Orbs

62. Terminator Bonus
เงื่อนไข – จบ Mission ด้วยการจัดการศัตรูให้หมดทุกตัว
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 200  Red Orbs

63. Tower Breaker  / David and Goliath Bonus
เงื่อนไข – จับ Goliath  โกลิอัทโยนเข้าไปกระแทกหอคอย (Nero เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 1000  Red Orbs

64. Break All Pools of Blood / Blood Clot Blowout Bonus
เงื่อนไข – ทำลายต่อมเลือดของต้นไม้ปีศาจใน Mission 18 ให้หมดทุกจุด (Dante เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100  Red Orbs

65. Break No Pools of Blood / Blood Clot Conservationist Bonus
เงื่อนไข – ห้ามทำลายต่อมเลือดของต้นไม้ปีศาจใน Mission 18 (Dante เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 500  Red Orbs

66. Taunt Master Bonus
เงื่อนไข – ทำท่าเยาะเย้ย (Taunt) ศัตรูในแต่ละ Mission 5 ครั้งขึ้นไป
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 200  Red Orbs

67. Painful Damage  / Brutal Blow? Bonus
เงื่อนไข – สร้างความเสียหายให้กับศัตรูเป็นจำนวนมาก
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100  Red Orbs

68. Devil Capture  / Demon Catcher Bonus
เงื่อนไข – ใน Mission 12 หรือ 15 ล่อศัตรูเข้ามาติดกับดักจากรากของต้นไม้ปีศาจที่โผล่ขึ้นมาจากพื้น
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 300  Red Orbs

69. Keep Devil Trigger / Drawn-Out Devil Bonus
เงื่อนไข – ใช้ Devil Trigger เป็นเวลา 20 วินาทีขึ้นไป
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส –800  Red Orbs

70. Devil Trigger Freak / Trigger Happy Bonus
เงื่อนไข – ใช้ Nightmare 10 ครั้งขึ้นไปในแต่ละ Mission (v เท่านั้น) 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส –100  Red Orbs

71. Devil Breaker Keeper / Breaker Keeper Bonus
เงื่อนไข – จบ Mission โดยไม่ทำลาย Devil Breake เลย (Nero เท่านั้น) 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 300/300/500/600 Red Orbs

72. Devil Breaker  / Breaker Bonus
เงื่อนไข –ทำลาย Devil Breake 10 ครั้งขึ้นไปในแต่ละ Mission (Nero เท่านั้น) 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 50  Red Orbs

73. Dog Trainer Puppy / Trainer Bonus
เงื่อนไข – หยุดยั้งการเปลี่ยนธาตุโจมตีของ King Cerberus โดยการทำให้มันอ่อนแอลง   (Dante เท่านั้น) 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 300  Red Orbs

74. Top Gear Success / Shift Into Top Gear Bonus
เงื่อนไข – ใช้ท่า Top Gear หรือ Overtop ของ Cavaliere โจมตีศัตรู 15 ครั้งขึ้นไป (Dante เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

75. Domination Finish  / Nightmarish Victory? Bonus
เงื่อนไข – ทำลายศัตรูเพื่อเปิดฉากกั้นด้วยท่า Domination ของ Nightmare (Vเท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

76. No Weapon Change Bonus
เงื่อนไข – จบ Mission โดยไม่เปลี่ยนอาวุธ (Dante เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

77. No Equipment Clear / Unequipped Victor Bonus
เงื่อนไข – จบ Mission โดยไม่ต้องติดตั้งอาวุธอะไรเลย (Dante เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 1000 Red Orbs

78. No Orb Collector / Orb Avoider Bonus
เงื่อนไข – จบ Mission โดยไม่เก็บ orbs ที่อยู่ในพื้นที่เลย 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

79. No Crush Environment Protector Bonus
เงื่อนไข – จบ Mission โดยไม่ทำลายวัตถุที่ทำลายได้ที่อยู่ในพื้นที่เลย 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 150 Red Orbs

80. No Shopping Penny Pincher Bonus
เงื่อนไข – จบ Mission โดยไม่ซื้อไอเทมหรืออัพเกรด Skill เลย 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

81. No Style Change Bonus
เงื่อนไข – จบ Mission โดยไม่เปลี่ยน style เลย (Dante เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

82. No Stalemate Bonus
เงื่อนไข – จบ Mission โดย Griffon หรือ Shadow ไม่หมดสภาพการต่อสู้เลย (V เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 500/500/750/1000 Red Orbs

83. No Damage Long Keep / Demon King Dodger Bonus
เงื่อนไข –ไม่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยสองนาทีหลังจากเริ่มการต่อสู้กับ  Urizen ใน Mission prologue (Nero เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส –1000 Red Orbs

84. No Devil Trigger Bonus
เงื่อนไข –จบ Mission โดยไม่ใช้ Devil Trigger ใดๆเลย (รวมทั้ง Nightmare ด้วย)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส –200 Red Orbs

85. No Nidhogg Baby / No Nidhogg Hatchling Bonus
เงื่อนไข – จบ Mission 12 โดยไม่ใช้ nidhogg hatchling เลย (Dante เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 1000 Red Orbs

86. No Battle Just Passing Through Bonus
เงื่อนไข – จบ Mission โดยไม่กำจัดศัตรูเลย (ยกเว้นศัตรูที่กั้นทางเอาไว้)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 500 Red Orbs

87. No Finishing Blows Bonus
เงื่อนไข – จบ Mission โดยไม่ต้องจัดการศัตรูด้วย finishing blows เลย (V เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 2000 Red Orbs

88. Perfect Gun Master  / Gun Enthusiast Bonus
เงื่อนไข – จบ Mission ด้วยการกำจัดศัตรูโดยใช้การโจมตีระยะไกลเท่านั้น
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

89. Perfect Sword Master / Master Swordsman Bonus
เงื่อนไข – จบ Mission ด้วยการกำจัดศัตรูโดยใช้การโจมตีระยะใกล้เท่านั้น
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

90. Perfect No Orb  / No Red Orbs Bonus
เงื่อนไข – จบ Mission โดยไม่เก็บ Red Orb ใดๆเลย 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 500 Red Orbs

91. Heat Up Long Performance  / Extended Heat Up Bonus
เงื่อนไข – ใช้ Balrog Kick Mode เตะจนไฟลุกเป็นเวลา 15 วินาทีหรือมากกว่า (Dante เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

92. Big Orb Loss  / Major Losses? Bonus
เงื่อนไข – ใช้ Red Orbs 30,000 หรือมากกว่า 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

93. Fast Battle Time / Fast Fighter Bonus
เงื่อนไข – จบการต่อสู้ในห้องที่ปิดผนึกภายใน 20 วินาทีหรือน้อยกว่า
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 150/150/200/300 Red Orbs

94. Fast Recovery From Death to Life Bonus
เงื่อนไข – ฟื้นฟูพลังชีวิตให้เต็มภายใน 10 วินาทีเมื่อมาถึงสภาวะใกล้ตาย
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

95. Finishing Blow Collector / Finishing Blow Blowout Bonus
เงื่อนไข – ใช้ทวงท่าของ finishing blows ในการปิดฉากศัตรูให้แตกต่างกัน 8 แบบ (V เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 300 Red Orbs

96. Follow The Guide Follow / The Leader Bonus
เงื่อนไข – ใช้ปุ่มค้นหาทางไปต่อ (กด R3 ค้างไว้) 10 ครั้งขึ้นไป
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

97. Book Mania Bookworm Bonus
เงื่อนไข – กด (R2) อ่านหนังสือนาน 30 วินาทีขึ้นไป (V เท่านั้น) 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

98. Practice Whiff King? Bonus
เงื่อนไข – ระหว่าง Mission ต้องไม่โจมตีศัตรูในการต่อสู้เป็นระยะเวลา 15 วินาทีขึ้นไป 3 ครั้งหรือมากกว่า
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

99. Break Away Finish Bonus
เงื่อนไข – จบการต่อสู้ในเขตปิดกั้นทางด้วยท่า Break Away (กด L1 ระเบิดแขนทิ้ง)  (Nero เท่านั้น) 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

100. Flamethrower Exceed / Weed Whacke Bonus
เงื่อนไข – จบ Mission 1 จัดการ boss Qliphoth Roots ด้วยการโจมตีด้วยเปลวไฟ (ใช้ดาบ Red Queen Max Exceed) (Nero เท่านั้น) 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100/100/150/200  Red Orbs

101. Best Climber Mountain Climbe Bonus
เงื่อนไข – ระหว่างการต่อสู้กับ Gilgamesh อย่าตกลงมาที่พื้นตอนที่มันพยายามสลัดตัว (Nero เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

102. Bomber Bomber Man Bonus
เงื่อนไข –   จัดการศัตรูด้วยท่า Break Away (กด L1 ระเบิดแขนทิ้ง) (Nero เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

103. Maximum Resistance / Feeble Resistance Bonus
เงื่อนไข –  ใช้ท่าที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรง (ไม่ระบุท่า) กับ Urizen ใน Mission prologue (Nero เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 2000/2000/3000/4000 Red Orbs

104. Max Exceed / Exceed Excellence Bonus
เงื่อนไข –  สะสมเกจ Exceed ของดาบ Red Queen ในระดับสูงสุดก่อนโจมตี (Nero เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

105. Multiple Attack Devil Trigger Junkie Bonus
เงื่อนไข –  ระหว่าง Mission ใช้ Devil Trigger 10 ครั้งหรือมากกว่า (V เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

106. Secondary Explosion Damage /  Explosive Mistake Bonus
เงื่อนไข –  ได้รับบาดเจ็บจากการถูกถังระเบิด
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

107. Max Life Finish  / Max Vitality Victory Bonus
เงื่อนไข –  จบการต่อสู้จากการกั้นฉากโดยไม่เสียพลังชีวิต  
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 300 Red Orbs

108. Minimum Life Finish / Comeback King Bonus
เงื่อนไข –  จบการต่อสู้จากการกั้นฉากในสภาพใกล้ตาย  
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

109. Risky Move Freak / Risk Taker Bonus
เงื่อนไข –  ได้รับแต้ม stylish points จากการกระทำอย่างอื่นนอกเหนือจากการโจมตี 10 ครั้งหรือมากกว่า 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 500/500/750/1000 Red Orbs

110. Restart Freak  / Checkpoint Junkie Bonus
เงื่อนไข –  Restart กลับไปจุด Checkpoint 3 ครั้งหรือมากกว่า
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

111. Reflect Beginner /  Newbie Deflector Bonus
เงื่อนไข –  ปัดป้องสะท้อนการโจมตีระยะไกลของศัตรูหนึ่งครั้ง
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

112. Reflect Master / Adept Deflector Bonus
เงื่อนไข –  ปัดป้องสะท้อนการโจมตีระยะไกลของศัตรู 10 ครั้ง
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 500 Red Orbs

113. Go Through The Ring / Jump Through Hoops Bonus
เงื่อนไข –  ในขณะที่สู้กับบอส Artemis ใน Mission 3 ต้องลอดผ่านวงแหวนที่มันปล่อยออกมา 3 ครั้ง (Nero เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

114. Raven Hunter Bonus
เงื่อนไข –  ทำให้ Griffon หนีจากการต่อสู้ในขณะต่อสู้ Griffon-Shadow ใน Mission 18 (Dante เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

115. Legendary Finish Bonus
เงื่อนไข –  จัดการบอส Urizen ใน Mission 17 ด้วยร่าง Sin Devil Trigger (Dante เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 500 Red Orbs

116. Leg Attack  / Leg Wallop Bonus
เงื่อนไข –  โจมตีขาของ Gilgamesh (Nero เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

117. Red Empusa Hunter Bonus
เงื่อนไข –  จบ Mission โดยไม่ให้ Red Empusa หนีจากการต่อสู้
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

118. Red Hot Night  / Max Charge Bonus
เงื่อนไข – ใช้ท่า Red Hot Night ของ Dr. Faust (ใช้ Gunslinger กด R1 + ดันแกนอนาล็อกซ้ายไปข้างหน้า + O) กับจำนวน Red Orbs ที่ชาร์จสูงสุด (150,000 Red Orbs) เรียก อุกาบาตร  Red Orbs โจมตีศัตรู  (Dante เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

119. Continuous Damage / Combo Damage? Bonus
เงื่อนไข –สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องให้กับศัตรู
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

120. Royal Revenge Form Finish  / Royal Revenge Bonus
เงื่อนไข –  ดู Live Action คัทซีน Royal Revenge (กด R1 + ดันแกนอนาล็อกซ้ายไปด้านหลัง + O ค้าง) ตอนสู้กับเวอร์จิลให้จบ (Dante เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

121. Long Survivor / Against All Odds Bonus
เงื่อนไข – ใน Mission Prologue, Mission 8 และ Mission 10, เอาตัวรอดจากบอส Urizen นาน 90 วินาทีหรือมากกว่า
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 500/500/800/1000 Red Orbs

122. Long Battle Time / Slow Scrapper Bonus
เงื่อนไข –  ใช้เวลาห้านาทีหรือมากกว่าในการต่อสู้ในพื้นที่ที่ถูกปิดกั้น 
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

123. Long Fatal Damage / Near-Death Experience Bonus
เงื่อนไข – ประคับประคอง สถานะใกล้ตายนาน 30 วินาทีหรือมากกว่า
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 500 Red Orbs

124. Long Rider  / Pedal to the Metal Bonus
เงื่อนไข – ขี่ Cavaliere โจมตีต่อเนื่องเป็นเวลา 60 วินาทีหรือมากกว่า (Dante เท่านั้น)
จำนวน Red Orbs ที่ได้เป็นโบนัส – 100 Red Orbs

Source:
https://docs.google.com/document/d/1jhquDAcShbTuLSwfIi_PrEG3UyhH3hLQAe8747A1VNk/edit                                                   Morrison's Letter


                                                   จดหมายจากมอร์ริสัน ฉบับที่ 1

ครั้งสุดท้ายที่เขียนจดหมายก็เมื่อ 30 ปีที่แล้ว แล้วตอนนี้ก็ไม่มีเครื่องพิมพ์ดีดหรืออะไรซะด้วยสิ งั้นายคงต้องทนอ่านลายมือไก่เขี่ยของชั้นไปก่อนก็แล้วกันนะ ชั้นได้ยินมานายกำลังจะกลับไปที่เมือง Redgrave ซึ่งชั้นไม่แต่ใจว่าจะช่วยอะไรนายได้รึเปล่าอ่ะนะ ชั้นไม่มีพลังพิเศษเหมือนนาย ไม่มีแม้มีดคมๆในลิ้นชักด้วยซ้ำ แต่อย่างน้อยธุรกิจของชั้นก็มีข้อมูลมานำเสนอมันอาจจะช่วยนายได้บ้างไม่มากก็น้อย ดีกว่าไม่มีตัวช่วยเลยอ่ะนะว่ามั๊ย? 

ตอนที่ชั้นเจอ Dante ครั้งแรกเขาใช้นามแฝงว่า Tony Redgrave มันทำให้นายรู้สึกยังไงบ้างมั๊ย? ชื่อเขา Tony Redgrave ... Redgrave ชื่อเมืองไง ..มันแค่บังเอิญเหมือนกันหรือมีอะไรมากกว่านั้น ชั้นเองก็บอกไม่ได้หรอก แต่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่น่าจะตั้งข้อสังเกตุเอาไว้ ยังไงถ้านายไปถึงที่นั่นแล้วนายก็อาจได้รู้ความจริงด้วยตัวเองก็ได้ เพราะงั้นแหละชั้นถึงจะบอกนายเกี่ยวกับ Dante ในทุกๆเรื่องที่ชั้นรู้เกี่ยวกับเขาเลย ไม่ใช่ทุกครั้งหรอกนะที่ชั้นจะยอมปล่อยข้อมูลให้ฟรีๆแบบนี้นะ นายควรจะขอบคุณชั้นนะไอ้หนู


                                                 จดหมายจากมอร์ริสัน ฉบับที่ 2

เมื่อครั้งที่ Dante ยังใช้นามแฝงว่า Tony Redgrave ก็มีสถานที่แห่งนี้แหละ Bobby's Cellar แหล่งที่เหล่านักล่าเงินรางวัลมากมายเข้ามาฝังตัวอยู่ที่นี่ Dante เองก็แวะมาเป็นครั้งคราว หาเพื่อนเก่า หางาน แล้วก็หายเข้ากลีบเมฆ ก็มาเร็วเคลมเร็วเหมือนกับหลายคนที่ Bobby's Cellar มักจะทำกันจนกลายเป็นนิสัยประจำตัวในแบบพวกเราไปแล้ว 

ที่นี่มีคนประเภทเดียวกับชั้นมากมาย คนที่เห็น ข้อมูล เป็นอัญมณีที่ล้ำค่า และที่สำคัญการจ้างงานที่นี่นั้นใช้เงินสดเท่านั้น แม้กระทั่งคนอย่าง Dante ก็ยังทำเงินให้ชั้นในฐานะนายหน้าอยู่หลายเพนนีแม้เขาจะถังแตกอยู่ตลอดก็เถอะ เขามักจะจบงานของเขาด้วยแนวระเบิดภูเขาเผากระท่อมจนปืนพกคู่ใจพังคามือทุกครั้งจนชั้นอดถามตัวเองไม่ได้ว่า มือปืนแบบไหนกันวะที่มันทำปืนตัวเองพังคางานในทุกๆงานที่ทำ 

จนยัยป้านักสร้างปืนที่เป็นเพื่อนบ้านในละแวกนี้มักจะต่อว่าเขาเสมอว่า "ดูเหมือนชิ้นส่วนปืนแบบธรรมดาคงไม่เหมาะกับชายที่ไม่ธรรมดาอย่างคุณแล้วมั้งโทนี่? " ในที่สุด Dante ก็เริ่มฉลาดขึ้นมาเมื่อเขาเริ่มคิดได้ว่า เงินเดือนที่ไม่แน่ไม่นอนของเขา คงไม่สามารถเก็บสะสมจนมาซื้อดีๆได้แน่นอน เขาจึงตัดสินใจให้ ป้านักสร้างปืนคนนี้สร้างให้ซะเลย แน่นอนว่านายคงเดาได้ มันก็คือ  Ebony & Ivory ปืนคู่ที่ Dante ใช้เป็นอาวุธคู่กายจนมาถึงวันนี้ แต่นายรู้มั๊ย ป้านักสร้างปืนคนนั้นก็ตายทันทีหลังสร้างปืนให้ Dante เสร็จ ได้ยินว่าเธอถูกฆ่าตาย และชั้นก็ไม่เคยรู้เลยว่าใครเป็นคนทำ เพราะเป็นช่วงที่ชั้นออกไปทำงานใหญ่นอกเมืองพอดี

แต่ Tony .. ไม่สิ แต่ Dante เขารู้ดี .. นั่นมันจึงเป็นเรื่องที่ตามหลอกหลอนเขามาตลอด หลังจากที่เธอตาย Dante ก็เดินทางออกจากเมืองไปที่ไหนซักแห่ง เขาดูเศร้ามากอย่างที่ไม่เคยมีใครเห็นเขาเป็นแบบนี้มาก่อน และนั่นก็เป็นวันสุดท้ายที่ทุกคนพบเจอ Tony Redgrave ที่ Bobby's Cellar.


                                               จดหมายจากมอร์ริสัน ฉบับที่ 3

จากนั้นไม่นาน ชั้นก็ได้ยินข่าวที่ร่ำลือกันว่า Tony เพื่อนเก่าของเราไปเปิดร้านของตัวเองชื่อ "Devil may Cry"

ชั้นเองก็ไม่รอช้าที่จะตามรอยข่าวนี้ไปจนเจอร้านที่ว่านั่นทันที และก็ได้เจอตัวชายคนนึงที่ชื่อ Dante .. เขาบอกว่า นั่นเป็นชื่อจริงที่เขาปิดบังมาตลอด 

และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่สวยงามของเรา แต่บอกอะไรให้นะ ปกติชั้นไม่เคยเชื่อเรื่องพวกภูติผีปีศาจอะไรเทือกนี้หรอกนะ แต่พอได้เห็นซากของพวกปีศาจที่แขวนอยู่เต็มพนังของร้านของเขานานๆเข้า แม่งก็กลายเป็นเรื่องที่เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้ชั้นไปเลยจริงๆนะ

ตอนนั้นชั้นเข้าไปเจอ Lady อยู่ที่นั่นด้วยพอดี ก็นะ Dante ก็คือ Dante ก็ยังคงจบงานไวแต่เงินไม่มีใช้อยู่เหมือนเดิม ชั้นเห็น Lady โยนเศษกระดูก เป็นงานเล็กๆสองสามงานให้อยู่ มันไม่ใช่เรื่องโรแมนติกบ้าบออะไรเทือกนั้นหรอกนะ แต่ นั่นเป็นวิถชีวิตที่คนที่เคยแชร์อดีตร่วมกันควรทำด้วยกันต่างหาก ชั้นเองก็พยายามหลอกถามพวกเขาถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาอยู่เหมือนกันกันนะ แต่พวกเขาก็พยายามเลี่ยงที่จะตอบคำถามได้เก่งพอๆกับหลบกระสุนเลยล่ะ มันคงเป็นอดีตที่หนักหนาสาหัสสำหรับพวกเขาอยู่พอดู

ครั้งนึง Lady หลุดปากออกมาเกี่ยวกับที่เธอต้องตัดความสัมพันธ์ที่เคยมีกับคนๆนึงออกไป .. เธอพูดถึงเรื่องที่เธอกับ Dante มีบางอย่างที่คล้ายกัน .. ครอบครัวต่างก็ถูกฆ่า ดันเต้ก็พี่ชายของเขา ส่วนเธอก็คือ พ่อ ก็บอกไม่ได้เต็มปากหรอกว่านั่นคือเรื่องทั้งหมดหรือเปล่า แต่ถ้าลองขุดคุ้ยหาข้อมูลดูก็พอทำได้ไม่ยาก ก็มันเป็นงานถนัดของชั้นนี่ แต่ชั้นก็คงไม่ได้เลวขนาดที่ต้องไปขุดคุ้นอดีตของเพื่อนเพื่อตอบสนองความอยากรู้ของตัวเองหรอกนะ ชั้นก็ทำได้แค่ชูแก้วเหล้าขึ้นแล้วดื่ม ปล่อยให้เรื่องที่เคยได้ฟังเป็นแค่เรื่องไร้สาระในวงเหล้าที่ไม่ใช่ธุระของชั้นที่ต้องใส่ใจก็แล้วกัน 


                                               จดหมายจากมอร์ริสัน ฉบับที่ 4

ไม่กี่ปีผ่านไป Dante ก็ไปที่เกาะนั่น และรับรู้เรื่องราวบางอย่างจากเด็กสาวคนนั้น ดูเหมือนว่า ราชาปีศาจกำลังพยายามจะเปิดผนึกเพื่อเข้ามายังโลกของเรา และ เธอต้องการให้ Dante ไปหยุดมัน

ชั้นรีบเหมาเรือตามเขาไปที่เกาะนั่นทันที .. Mallet Island .. จนได้พบกับ Dante และเด็กสาวคนนึงที่มากับเขา นั่นคือ ทริช ชั้นบอกเลยว่าชั้นโคตรจะตกใจเลยตอนที่เห็นเธอครั้งแรก นี่มันเหมือนแม่ที่ตายไปแล้วของดันเต้ชัดๆ แน่นอนว่าชั้นไม่เคยเจอเธอมาก่อนหรอก แต่นายเชื่อมั๊ยว่ามีรูปถ่ายของผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนเธอคนนี้วางอยู่บนโต๊ะงานของดันเต้? 

แต่ยังไงก็เถอะ หลังจากนั้นชั้นก็ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของทริช เธอคือสิ่งที่จอมปีศาจสร้างขึ้นเพื่อล่อลวงให้ดันเต้มาตายที่เกาะแห่งนี้ ทำให้ชั้นรู้ว่ารูปถ่ายบนโต๊ะทำงานของเขาคือสิ่งที่จอมปีศาจตั้งใจจะใช้หาประโยชน์จากความรักที่ดันเต้มีต่อแม่ของเขา

จนทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นบนเกาะนั้นได้จบลง ดันเต้ดับความหวังของจอมปีศาจลงได้อีกครั้งแล้วกลับมาที่ร้าน Devil may cry โดยมีทริชติดสอยห้อยตามมาด้วย ชั้นไม่รู้หรอกว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่เกาะนั่นบ้างและการขุดคุ้ยเรื่องนี้ก็ไม่เหมาะที่จะทำด้วย มันสำคัญแค่ว่าดันเต้จัดการกับจอมปีศาจลงได้ก็พอ จนเมื่อ V ปรากฎตัวขึ้นมา เดาสิว่าเขามีงานอะไรมานำเสนอให้ดันเต้ของเราทำ? 
"กำจัดราชาปีศาจที่กำลังจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง
แล้วดันเต้ก็รับงานนี่ และรีบเดินเท้ามายังเมือง Red Grave City ในทันที 

ราชาปีศาจกำลังรอเขาอยู่ที่นั่นงั้นหรอ? มันใช่ตัวเดียวกับที่เขาเคยเจอที่เกาะ Mallet รึเปล่านะ? ชั้นว่านายเองก็คงเดาเก่งพอๆกับชั้นแหละ แต่ยังไงซะชั้นก็อดคิดไม่ได้ว่า เรื่องราวทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกับรากเหง้าของดันเต้ไม่ทางใดก็ทางนีง และในท้ายที่สุด นี่ก็คือ  "Tony Redgrave" ที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในตอนนี้ 

และหวังว่าที่นั่น นายจะมีพวกฟ้องและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เพียบพร้อม ถ้าชั้นได้ข้อมูลอะไรใหม่ชั้นจะรีบติดต่อไปแน่นอน อย่ารีบตายก่อนชั้นล่ะ ชั้นว่าชั้นเห็นมิตรภาพที่สวยงามมากมายจากที่ได้ทำงานที่นี่ ฉะนั้น อย่าทำให้ชั้นผิดหวังล่ะไอ้หนู

ไม่มีความคิดเห็น: